mašina za drobljenje s bubnjem Skorpion 350 EBG
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor

X

POGLEDAJTE SVE PROIZVODE

PROIZVODI: STACIONARNE DROBILICE

Opis proizvoda

Skorpion 350 EBG je mašina za drobljenje s bubnjem proizvedena na bazi već proverene konstrukcije drobilica serije Skorpion 350. Zahvaljujući velikom kapacitetu ova seckalica je pogodna za usitnjavanje kratkih komada npr. otpada od proizvodnje drva za kamine. Grlo mašine je širine 375 mm i visine 340 mm. Koš za punjenje drobilice pričvršćen na utovarnoj platformi ima zapreminu od 1m³ i namenjen je za mehanički utovar otpada.

Sistem uvlačenja drva primenjen na mašini sastoji se od ugrađenog u klackalicu zupčastog valjčića koji uvlači i pritiska drva prečnika 380 mm i utovarne platforme sa dve zupčaste gusenice dužine 960 mm i 830 mm. Veća dužina i širina površine guseničnih transportera obezbeđuje efikasnost i jednostavnost utovara drva. Slobodan prostor između guseničnih transportera služi za odvajanje nečistoća kao što su sitni kamenčići, zemlja, pesak i sl., čime se povećava period eksploatacije noževa. Pogon valjčića i gusenice obezbeđuje sistem hidrauličkih motora hidrauličke pumpe postavljene na mašini.

Drobilica je standardno opremljena kontinuisanim podešavanjem brzine dodavanja drva za usitnjavanje u opsegu sečenja od 5 do 28 mm. Zahvaljujući takvom rešenju dobija se drvna sečka koja se nakon daljnje prerade u mlinu čekićaru može da koristi za proizvodnju briketa ili peleta, a veći rezanac je idealan materijal za ogrev ili za prodaju u industrijske svrhe.

Sektorski sistem sa 2 rezna noža na bubnju (jedan rez po jednom punom obrtaju) garantuje velike mogućnosti drobljenja u odnosu na opterećenje pogonskog sistema. Primenjeni noževi su izrađeni od alatnog čelika otpornog na tupljenje, zahvaljujući čemu obezbeđena je njihova duga eksploatacija.

Drobilica je opremljena sitom, sa otvorima dimenzija 50x50 mm, koje omogućuje dobijanje pravilno oblikovane drvne sečke, koja se vadi ispod sita pomoću dva pužna transportera i dalje dodaje u izlazni ventilator koji je preko cevi za izbacivanje odvodi napolje. Primenjena izbacivačka cev je pričvršćena uz pužnu obrtnu stanicu pomoću koje se može na jednostavan način da upravlja izbacivanjem sečke u opsegu ugla od 360°.

Bezbednost operatera mašine za drobljenje garantuje sigurnosni prekidač sa poteznom sajlom čije povlačenje u bilo kojem pravcu dovodi do zaustavljanja hidrauličkog sistema dodavanja materijala. Za odblokiranje sistema je potrebno da se pritisne taster "Reset", a zatim da bi se nastavio radni ciklus mašine (uvlačenje materijala) treba da se stisne taster "Napred". Do zaustavljanja sistema dodavanja dolazi također nakon pritiskanja tastera "HAVARIJSKI STOP".

Dobiјeni zdrobljeni materijal može da se koristi direktno za sagorevanje u pećima ili kao sirovina za proizvodnju papira, ploča za nameštaј ili nakon ponovnog usitnjavanja u udarnom mlinu, može se koristiti za proizvodnju briketa i peleta.

Standardna oprema drobilice je elektronski sistem kontrole rada koji automatski sprečava preopterećenje pogonskog sistema na način da povremeno zaustavlja rad sistema dodavanja materijala.

 

 

Tečnički podaci

MODEL UREĐAJA

SKORPION 350 EBG

Dimenzije (dužina x širina xvisina) [mm] 4340 x 1820 x 3265
Težina [kg] 3200
Prečnik materijala [mm] 250
Količina noževa (zavisno od verzije bubnja za sečenje) [kom.] 2 za rezanje + 1 za potporu
Brzina podavanja [mb/min] do 21
Efikasnost sitnjenja [m3/h] do 16
Širina komada [mm] do 28 mm zavisno od materiaala
Način podavanja rolna i gusenični uvlakač hidraulički pogon
Prečnik bubnja [mm] 520
Dimenzije grla (šir. x vis.) [mm] 375 x 340
Dužina gusenice [mm] 960 + 830
Sito - oko [mm] 50 x 50
Snaga glavnog motora [kW] 55

 

Standardna oprema:
  • Upravljački orman.
  • Ispusna cev sa spužastim okretačem 360°, deflektor.
  • Sopstven hidraučni sistem .
  • Sistem protiv prekomernog opterećanja No–stress sa brojačem motosatova.

POSTAVITE PITANJE

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
vrh strane